En underside fra Manskow.net

Til Manskow.net
Forum | Produktguide | Tester | Anbefalinger | Bruktmarkedet | Galleriet | Guider
Tester | Produkter | Bildegalleri | Min Side | Bruktmarked | Tips og råd | Diskusjon
Tester - alle | Tester - 6 MP -> | De beste | Siste nytt |
Kameratest | Kameravelger | Fremkalling | Surf-O-Meter | DV-kamera | Mobiltelefoner | Bredbånd
Kamera | Siste tester | Ordliste | Kjøpeguide | Nyhetsbrev | Les & lær | Linker
Short Courses | Archives | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -

Tronds Kameratestside

small logo

Om bildebrikker, støy og ISO

Det diskuteres mye på kameraforum vedr. støy på spesielt små kameraer, uten at alle av den grunn helt forstår sammenhengen. Jeg vil derfor her illustrere litt hvordan sammenhengen er.

La oss velge Canons speilrefleks 350D, og Olympus Mju 800, to populære kamera i hver sin klasse på samme tid. Begge har 8 MP bildebrikke, men størrelsen på dem er så langt i fra like.

Canons bildebrikke er på 22.2 x 14.8 mm, mens Olympus' brikke er på beskjedne 7.18 x 5.32 mm. Her ser vi illustrert forskjellen i størrelse. NB! figurene er forstørret, men proporsjonene er riktige. På disse brikkene har altså begge dyttet inn 8 millioner bildepunker. Hvis vi da for enkelthets skyld deler de opp i et lite antall tenkte bildepunkter, kan vi illustrere det slik:

Her er det altså like mange bildepunkter tegnet inn. Det sier seg selv at bildepunktene på den lille brikken fanger opp mye mindre lys enn den store. Følgelig må man forsterke opp signalet fra denne betydelig mer enn fra den store, siden den leverer et sterkere signal ut. Og skrur man opp forsterkningen er det som med lydforsterkere og annet sammenliknbart, da øker støyen. Har man en lommeradio med dårlig signal/støyforhold får man lett bakgrunnsstøy (susing og spraking) i forhold til skikkelig HiFi-lyd. Det samme skjer altså med bildebrikker. Og støy på bildebrikker ser man som korn i bildet. Jo høyere ISO, desto mer forsterkning, og støyen øker. Når man ser dette illustrert som ovenfor, er det kanskje lettere å forstå hvorfor speilrefleks leverer overlegne bilder stømessig, spesielt i høyere ISO-områder. Man kan fint ta bilder i ISO 400 og 800 uten særlig sjenerende støy. Små kompaktkamera med bittesmå brikker vil da ofte drukne i støy.

Her illustrert litt annerledes. De 9 bildepunktene på den lille brikken tilsvarer her omtrentlig det ene bildepunktet på den store brikken, og får følgelig kun en brøkdel av lyset til hvert bildepunkt til tross for samme antall punkter på begge brikkene.

Her ser vi en forenklet fremstilling av signal/støyforholdet på en liten kontra stor bildebrikke. Hvis man tenker seg et lavere signalstyrkenivå på en liten brikke har man et gitt støynivå på dette. På en stor brikke med et betydelig sterkere signalstyrkenivå, med noenlunde samme støynivå får man altså et betydelig høyere signal/støyforhold, dvs. støyen undertrykkes mer grunnet sterkere signal fra brikken. Når man så hever ISO-nivået skrur man i realiteten opp forsterkningen, og i likhet med en lydforsterker, forsterkes også støyen. Men siden den lille brikken i utgangspunktet er mindre følsom enn den store, vil signal/støyforholdet være dårlig også ved høyere ISO, og støyen blir mye raskere fremtredende enn på en stor brikke.
Det presiseres at figurene over er sterkt overdrevne og forenklet, mest for å illustrere det på en lettforståelig måte. I praksis øker støyen mer markant på både store og små når ISO øker, men det gir utslag mye senere på speilrefleks.

Se ellers en liten ISO-test jeg gjorde med 5 av mine kamera her.

Her er en større sammenlikning av brikkestørrelser fra 1/2.7" og opp til fullstørrelse 35mm filmformat:

Eksempler

22.2 x 14.8
Canon 300D, 350D, 400D
4/3"
Olympus E300, E330, E500
1/1.6"
9 MP: Fuji S9500
9 MP: Fuji E900
1/1.8"
8 MP: Panasonic FZ30
8 MP: Olympus Mju800
7 MP: Olympus SP320
7 MP: Canon Ixus 750

. 1/2.5"

6 MP: Canon S3 IS
6 MP: Canon S2 IS
6 MP: Canon Ixus 65
6 MP: Olympus SP500
5 MP: Fuji F10
5 MP: Panasonic TZ1
4 MP: Olympus C-765
4 MP: Olympus Mju Mini

 

Kontakt meg | ©2006 Trond Manskow